عکس های جدید خبری

مشاهده تجمع و راهپیمایی مردمی در اعتراض به آشوب های اخیر ایران

مردم به خشم آمده از بی حرمتی های اغتشاشگران به مساجد و حسینیه ها، شهدا و پرچم مقدس ایران، امروز در چندین شهر، راهپیمایی کردند و صحنه هایی گاه کم نظیر از حضور همیشه راهگشای ملت آفریدند.

دانلود تجمع و راهپیمایی مردمی در اعتراض به آشوب های اخیر ایران – مشاهده تجمع و راهپیمایی مردمی در اعتراض به آشوب های اخیر ایران – دیدن تجمع و راهپیمایی مردمی در اعتراض به آشوب های اخیر ایران

منبع

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -