عکس های جدید خبری

مشاهده دستگیری ۱۴۵سارق و زورگیر در پایتخت

طرح امنیت محله محور از بعدازظهر یکشنبه تا پیش از امروز دوشنبه ۲۹ خرداد در سطح پایتخت به مرحله اجرا در آمد.

دانلود دستگیری ۱۴۵سارق و زورگیر در پایتخت – مشاهده دستگیری ۱۴۵سارق و زورگیر در پایتخت – دیدن دستگیری ۱۴۵سارق و زورگیر در پایتخت

منبع

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -