عکس های جدید خبری

مشاهده عکس خبری/ جنگلی که درو می‌شود

اجازه برداشت از منطقه جنگلي شفارود(گیلان) به شرطی صادر شده بود که به جای درخت های پیر درختان تازه کاشته شود.

دانلود عکس خبری/ جنگلی که درو می‌شود – مشاهده عکس خبری/ جنگلی که درو می‌شود – دیدن عکس خبری/ جنگلی که درو می‌شود

منبع

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -