عکس های جدید خبری

مشاهده عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ چشم انداز کارائیب

رنگ های پرطراوت و اشکال کارائیب به زیبایی هرچه تمام تر در این تصویر هوایی از جزایر پتیت تری (Petite Terre) در مجمع الجزایر گودالوپ (Guadeloupe) به نمایش در آمده اند.

دانلود عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ چشم انداز کارائیب – مشاهده عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ چشم انداز کارائیب – دیدن عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ چشم انداز کارائیب

منبع

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -