عکس های جدید خبری

مشاهده معرفی کشاورزان نمونه ملی

وزیر جهاد کشاورزی در مراسم معرفی و تجلیل از کشاورزان نمونه ملی گفت: بومی سازی محصولات کشاورزی از جمله مهمترین اصول توسعه اقتصادی و تولید پایدار است و باید در کنار بهره مندی از علوم جدید دنیا از متخصصان و دانش آموختگان با استعداد استفاده کرد.

دانلود معرفی کشاورزان نمونه ملی – مشاهده معرفی کشاورزان نمونه ملی – دیدن معرفی کشاورزان نمونه ملی

منبع

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -