عکس های جدید خبری

مشاهده همایش بین المللی وحدت اسلامی

همایش بین‌المللی وحدت اسلامی با شعار «وحدت و الزامات تمدن نوین اسلامی» و با سخنرانی رئیس جمهور درسالن اجلاس سران…..

دانلود همایش بین المللی وحدت اسلامی – مشاهده همایش بین المللی وحدت اسلامی – دیدن همایش بین المللی وحدت اسلامی

منبع

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -