عکس های جدید خبری

مشاهده چند رفتار ژاپنی ها که بی ادبانه به نظر می رسند

گاهی اوقات ژاپنی ها در ابراز نظرات خود مبالغه کرده و بزرگ نمایی می کنند. برای مثال اگر تسلّط شما به زبان ژاپنی در حد متوسط باشد، یک ژاپنی طوری نشان می دهد که گویی شما استاد مسلّم زبان ژاپنی هستید. البته این رفتار به معنای آن نیست که فرد ژاپنی شما را مسخره می کند، بلکه این کار فقط برای رعایت ادب است.

دانلود چند رفتار ژاپنی ها که بی ادبانه به نظر می رسند – مشاهده چند رفتار ژاپنی ها که بی ادبانه به نظر می رسند – دیدن چند رفتار ژاپنی ها که بی ادبانه به نظر می رسند

منبع

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -