عکس های جدید خبری

مشاهده ۲۱ شهریور؛ روز ملی سینما

بانى ورود نخستين دوربين فيلم‌ بردارى و نمايش فيلم به ایران، در سال ۱۲۷۹ شمسی برابر با ۱۹۰۰ میلادی مظفرالدين‌ شاه بوده است و نخستين فيلم‌بردار ايرانى نيز ابراهيم ‌خان عکاس‌باشى محسوب مى‌شود.

دانلود ۲۱ شهریور؛ روز ملی سینما – مشاهده ۲۱ شهریور؛ روز ملی سینما – دیدن ۲۱ شهریور؛ روز ملی سینما

منبع

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -