عکس های جدید خبری

کاریکاتور ترکیب استقلال!

در حاشیه حال و هوای این روزهای استقلال، محمدرضا میرشاه ولد این کارتون را بدون شرح در خبر ورزشی منتشر کرد.

دانلود ترکیب استقلال! – مشاهده ترکیب استقلال! – دیدن ترکیب استقلال!

منبع

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -