عکس های جدید خبری

کاریکاتور طارمی از نظر روحی بهم ریخته!

«گرشاسبی: طارمی از نظر روحی بهم ریخته بود و دیگر کارآیی لازم را در پرسپولیس نداشت!» این اظهار نظر سوژه محمدرضا میرشاه ولد در خبر ورزشی شد.

دانلود طارمی از نظر روحی بهم ریخته! – مشاهده طارمی از نظر روحی بهم ریخته! – دیدن طارمی از نظر روحی بهم ریخته!

منبع

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -